71 340 50 50
pn-pt: 10-18, so: 9-16, nd: nieczynne
e-Gazele Biznesu 2015 i 2017 - Traveliada.pl
GWARANCJA UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI
Polska Izba Turystyki Referencje Dyplomy
Wyszukaj artykuł:
Brakuje Ci czasu, by znaleźć
odpowiednią ofertę?
Przygotujemy ją dla Ciebie!
@ Zostaw kontakt
Gwarancje Traveliada.pl

Bezpieczna Rezerwacja
Sprzedajemy wycieczki przez internet od 2004 roku. Mamy doświadczonych konsultantów ds sprzedaży.

Szybka Rezerwacja
Wszystkie formalności związane z rezerwacją możemy załatwić w 15 minut.

Twoja podróż jest bezpieczna
Każda wycieczka jest chroniona przez specjalne ubezpieczenie od niewypłacalności Organizatora.

Gazele Biznesu
W 2015 i 2017 roku zostaliśmy nagrodzeni e-Gazelą Biznesu przez Puls Biznesu w dziedzinie biznes e-commerce.

Nagrody i Dyplomy
Jesteśmy regularnie nagradzani przez Touroperatorów. Sprawdź »


 

Procedury podczas wyjazdów w dobie COVID-19

 W dobie pandemii COVID-19 wiele krajów oraz linii lotniczych wprowadziło dodatkowe obostrzenia.
Prosimy o zapoznanie się przed wyjazdem z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Zamieszczamy także aktualną listę krajów, których granice są otwarte dla obywateli polskich.

Aktualizacja z dnia:
26.01.2021


UWAGA! Komunikat dotyczący Rozporządzenia o obowiązkowej kwarantannie dla powracających do kraju w dniach 28.12.2020 - 31.01.2021:

Fragment rozporządzenia 2316 z dnia 21.12.2020:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w dniach 28.12.2020 do 17.01.2021 został wprowadzony w Polsce obowiązek poddania się kwarantannie w przypadku przekroczenia granicy państwowej.
§2.18. Do dnia 17 stycznia  2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy także osób przekraczających tę granicę:
1) statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo  lotnicze (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1970);
2) transportem kolejowym;
3) pojazdem samochodowym:
a) będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944),
b) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
c) służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087),
d) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.


Pełna treść rozporządzenia z dnia 21.12.2020, w tym lista wykluczeń z kwarantann, dostępna jest w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie 91 z dnia 14.01.2021 przedłużające okres obostrzeń do 31.01.2021:

Rozporządzenie 153 z dnia 22.01.2021 wprowadzające możliwość okazania negatywnego wyniku testu zwalniającego z kwarantanny:


Podróżni zwolnieni z kwarantanny:
- Kwarantannie nie będą poddawane osoby, które wykonały szczepienie ochronne przeciwko COVID-19; szczepienie uznaje się za dokonane po przyjęciu drugiej dawki szczepionki (po minimum 21 dniach od otrzymania pierwszej dawki) i otrzymaniu urzędowego potwierdzenia;
- Od dnia 22.01.2021 kwarantannie nie będą podlegały także osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany na 48 godzin przed przekroczeniem granicy Polski - akceptowane testy PCR i antygenowe;
- Kwarantannie podlegają jedynie osoby, które przekraczają granicę Polski transportem zbiorowym, oznacza to, że powrót do kraju samochodem osobowym nie wiąże się z obowiązkiem odbycia kwarantanny.


Procedury i dokumenty wymagane podczas wyjazdów w dobie COVID-19

I. Dla wszystkich podróżujących (dotyczy przelotów):

Karta lokalizacji pasażera (PLF)
* wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)

formularzwzór
Deklaracja pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego (SDF)
*
wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)

formularz


wzór


II. Deklaracje zdrowotne oraz inne procedury linii lotniczych:

Blue Panorama / Luke Air
* na pokład samolotu linii Blue Panorama (AMQ) obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3; pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży - należy zmieniać je co 4 godziny; maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone - pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia nie będą wpuszczani na pokład samolotu                                      

Enter Air
* wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)                                        

deklaracjaKLM
* wymagany jest negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany na 72 godziny przed lotem metodą RT-PCR wraz z zaświadczeniem w języku angielskim (dotyczy także tranzytu)                                

Lufthansa                                
* od dnia 01.02.2021 obowiązek używania maseczek medycznych (FFP2, KN95, N95 lub maseczek chirurgicznych) na pokładach samolotów; przyłbice, maski FFP2 z zaworem oraz inne formy zakrywania ust i nosa nie będą już dozwolone

Nouvelair
* wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)


 
wzór


Smartwings
* wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)

deklaracja

III. Deklaracje zdrowotne wymagane przez touroperatorów:

Coral Travel
* wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)

deklaracja
Rainbow Tours
* wymagane 2 sztuki na osobę (po 1 sztuce na każdy przelot)

deklaracja


IV. Wymagania wjazdowe poszczególnych krajów związane z COVID-19:

ALBANIA

granica: OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji)


* formularz lokalizacyjny - wymagana 1 sztuka na każdą osobę

formularzwzór w
formularzu
AUSTRIA

granica: OTWARTA / OGRANICZONY WJAZD do 28.02.2021 (nie dotyczy tranzytu)
test COVID-19: NIE
kwarantanna: TAK (10 dni - nie dotyczy tranzytu)
inne procedury: BRAK


* od dnia 19.12.2020 przyjazd do Austrii obywateli Polski podlega obostrzeniom w przypadku, gdy ma miejsce z państw nieujętych na liście krajów bezpiecznych (również z Polski); osoby przyjeżdżające do Austrii z tych państw zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny; w momencie przekraczania granicy należy mieć przy sobie w miarę możliwości wypełniony formularz zobowiązania się do odbycia kwarantanny (formularz dostępny na stronie Ambasady RP w Wiedniu) na terenie Austrii; kwarantannę uznaje się za zakończoną, o ile najwcześniej w piątym dniu po wjeździe do Austrii zostanie wykonany test antygenowy lub molekularno-biologiczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny; kwarantanna może zostać również zakończona wcześniej w celu opuszczenia Austrii, jeśli jest zapewnione, że przy wyjeździe z Austrii ryzyko infekcji jest zminimalizowane;
* wyjątki: możliwy jest wjazd do Austrii z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym negatywny wynik badania molekularno–biologicznego lub negatywny wynik badania antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2: w celach humanitarnych, w celach zawodowych, opiekunów osób podróżujących z powodów medycznych, w celu realizowania pilnego obowiązku nałożonego przez sąd lub urząd (np. pilne stawiennictwo na rozprawie sądowej), osób posiadających legitymację zgodnie z § 95 ustawy o policji ws. Cudzoziemców (Fremdenpolizeigesetz)
* tranzyt: bez ograniczeń możliwy jest przejazd przez Austrię w tranzycie bez zatrzymywania się; w ramach tranzytu możliwe jest jednak zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie; jako tranzyt traktowany jest również przylot do Austrii i dalsza niezwłoczna podróż np. do Polski samolotem, samochodem lub pociągiem; w przypadku międzylądowania lub opóźnienia w opuszczeniu Austrii samochodem lub pociągiem możliwy jest nocleg w wyznaczonym hotelu na terenie lotniska; prawo austriackie nie określa maksymalnego czasu trwania tranzytu, zakłada się jednak, że powinien odbywać się bez noclegu na terenie Austrii; w przypadku tranzytu badanie molekularno-biologiczne na obecność wirusa SARS—CoV-2 oraz poddanie się kwarantannie nie jest konieczneBUŁGARIA

granica: OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji)


* deklaracja zdrowotna - wymagana 1 sztuka na każdą osobę

deklaracja
wzór
CHORWACJA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 48h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (rejestracja wjazdu na stronie)


* do dnia 15.01.2021 istnieje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji; osoby nie posiadające testu podczas przekraczania granicy zostaną zobowiązane przez straż graniczną do jego wykonania po wjeździe do Chorwacji i obowiązkowego pozostawania w samoizolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku; wynik testu zostanie przesłany bezpośrednio na e-mail przejścia granicznego, gdzie został nałożony obowiązek samoizolacji i dopiero sms otrzymany od właściwej jednostki straży granicznej zwalnia z samoizolacji; z obowiązku okazania testu/poddania się testowi zwolnione są między innymi osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin);
* opcjonalnie dla przyspieszenia formalności związanych z wjazdem zaleca się wypełnienie formularza na stronie, a następnie należy wydrukować potwierdzenie, które przyjdzie na maila;
* jeżeli członkowie rodziny podróżują do różnych miejsc, każdy ze współpodróżujących musi wypełnić osobny formularz zgłoszenia podróży; można wypełnić jeden formularz dla całej rodziny, pod warunkiem, że członkowie podróżują w to samo miejsce
* nowe środki bezpieczeństwa będą obowiązywać do 24.08.2020 - kluby i lokale gastronomiczne będą czynne najdłużej do północy; wprowadzono także obowiązek noszenia maseczek, w miejscach gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego


Enter Croatia
strona w
języku
polskim

CYPR

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (RT-PCR na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (Cyprus Flight Pass)


* od dnia 09.11.2020 Polska znajduje się w kategorii C; z państw zaliczonych do tej kategorii na Cypr mogą przylecieć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich; po przylocie obowiązuje okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR lub poddanie się (na własny koszt) obowiązkowemu testowi na lotnisku, a następnie pozostawanie przez 14 dni w samoizolacji; na 48 godzin przed jej końcem obowiązuje powtórzenie testu RT-PCR na własny koszt;
* osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr; przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety - za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300 EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru; osobom powracającym z zagranicy zaleca się wykonanie we własnym zakresie testu po 7 dniach od powrotu;
* obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez osoby powyżej 12 roku życia zarówno w publicznych przestrzeniach otwartych jak i w przestrzeniach zamkniętych, w których przebywa więcej niż 1 osoba (wyjątki: prywatne mieszkania, jazda prywatnym samochodem, restauracje, spożywanie posiłku, ćwiczenia fizyczne, kucharze podczas pracy, względy zdrowotne); nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem mandatu w wysokości 300,- EUR

Cyprus Flight Pass

formularz
instrukcja

wzór w
formularzu
CZARNOGÓRA

granica:OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK


* od 01.07.2020 granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantannyCZECHY

granica:OTWARTA / OGRANICZONY WJAZD do 15.02.2021 (nie dotyczy tranzytu do 12h)
test COVID-19: TAK (PCR na 72h - nie dotyczy tranzytu do 12h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (elektroniczny formularz lokalizacyjny)


* od dnia 18.12.2020 przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób; system „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania, w związku z czym obywatele polscy mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa) o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa; przyjazd do Czech na okres powyżej 24 godzin wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego oraz okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72 godzin przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna);
* zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19 są: pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Czechy tranzytem, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 24 godziny z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu wiarygodnego dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu), dyplomaci akredytowani w Czechach, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującymDOMINIKANA

granica:OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (od 01.01.2021 kod QR)


* od dnia 01.01.2021 przed wjazdem do Dominikany konieczna będzie rejestracja na stronie internetowej https://eticket.migracion.gob.do/ oraz wygenerowanie kodu QR; celem tego procesu jest przyspieszenie procedur na lotnisku; formularz należy wypełnić przy wjeździe oraz przy wyjeździe, system wygeneruje dwa kody QR, które zostaną zeskanowane przez władze w punkcie wjazdu i wyjazdu; na lotniskach na Dominikanie dostępny jest dla pasażerów bezpłatny internet; dotychczasowy formularz papierowy może być nadal używany do dnia 01.01.2021;
* zniesiono wymóg posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, ale osoby przybywające mogą zostać poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa;
* Dominikana wprowadziła bezpłatne ubezpieczenie dla turystów w razie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 - obowiązuje do 31.12.2020 i umożliwia ono korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, bezpłatnego noclegu w przypadku konieczności pozostania na Dominikanie z powodu zachorowania na COVID-19 oraz bezpłatnej zmiany lotu;
* na terenie kraju do 18.10.2020 obowiązuje godzina policyjna, od 19:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku oraz od 17:00 do 5:00 rano w soboty i niedziele; w przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokument podróży oraz rezerwację noclegu jako dowód upoważniający do przemieszczenia się;
* wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych

E-Ticketinstrukcja
EGIPT

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h lub na lotnisku w Egipcie - 30 USD)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji, bez wiz do 30.04.2021)


Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba:
* podróżujący przed wylotem muszą wypełnić "Deklarację podróżnego"
* wizy dla Polaków zostały zniesione do 30.04.2021
* od 01.09.2020 wszyscy podróżujący do Egiptu będą zobligowani do okazania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19 zrobionego na 72 godziny przed planowanym lotem do Egiptu; wynik musi być ostemplowany pieczęcią laboratoryjną lub posiadać laboratoryjny znak wodny lub kod QR; w przypadku braku kopii wyniku, podróżny musi posiadać e-mail z wynikiem, z laboratorium, wskazujący, że wynik jest oficjalny; wszelkie wyniki odręczne nie będą akceptowane; w przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, pasażer wykona test ponownie na lotnisku po przylocie; powyższe regulacje nie będą obejmowały dzieci w wieku do 6 lat; turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na COVID-19, mogą odpłatnie (w cenie 30 dolarów / osobę) wykonać test PCR na egipskim lotnisku; po badaniu turyści będą normalnie przewożeni transferem do "swojego" hotelu, gdzie będą oczekiwać 24 godziny na wynik; w tym czasie będą mogli bez ograniczeń korzystać z hotelowej infrastruktury; w przypadku pozytywnego wyniku testu kwarantanna odbywać się będzie na miejscu - w wykupionym hotelu; klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z kwarantanną (ewentualnym przedłużeniem pobytu i zmianą rezerwacji lotu powrotnego); w trakcie kwarantanny klientom świadczone są pełne usługi żywieniowe i opieka touroperatora; cały proces związany z kwarantanną jest certyfikowany przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Turystyki oraz nadzorowany przez wyznaczone służby

Marsa Alam:
* podróżni, którzy zdecydują się poddać testowi RT-PCR na obecność covid-19 po przylocie do destynacji, zobowiązani są posiadać ze sobą kserokopię paszportu (strony z danymi/zdjęciem), celem przyspieszenia procedury

deklaracja
wzór
EMIRATY ARABSKIE

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (Dubaj: PCR na 96h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji, aplikacja mobilna)


Dubaj:
* wymagane pobranie na smartfon aplikacji mobilnej COVID-19 DXB APP i zarejestrowanie tam swoich danych
* wymagane wypełnienie deklaracji o stanie zdrowia
* od podróżujących do Dubaju wymagane jest zaświadczenie w języku angielskim o negatywnym wyniku testu PCR zrobionym od 96 godzin przed wylotem; nie dotyczy to dzieci do lat 12 oraz pasażerów o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; pasażerowie mogą zostać poproszeni o wykonanie kolejnego testu PCR w kierunku COVID-19 po przylocie do Dubaju; jeśli pasażer wykona test na lotnisku po przylocie do Dubaju, będzie musiał poddać się kwarantannie w miejscu zakwaterowania do momentu uzyskania wyniku testu; jeśli wynik testu będzie dodatni, pasażer będzie musiał postępować zgodnie z wytycznymi Instytucji ds. zdrowia publicznego w Dubaju i pozostać na kwarantannie w miejscu zakwaterowania;

Ras Al Khaimah:
* władze Ras Al Khaimah oferują jeden bezpłatny test na obecność wirusa COVID-19 wszystkim turystom przebywającym na terenie emiratu do dnia 31.12.2020; każdy turysta zagraniczny jest uprawniony do skorzystania z tej bezpłatnej usługi po okazaniu paszportu z ważną wizą turystyczną, biletu lotniczego i potwierdzeniem rezerwacji hotelu; test wykonać można w dwóch punktach: RAK Medical Center – Al Hamra Mall (w godzinach 10.00 – 14.00), RAK Hospital (w godzinach 9.00 – 14.00) - wyniki testów będą dostępne w ciągu 12-24 godzin

deklaracjawzór
FRANCJA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h dla podróżnych spoza UE i EOG)
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK


* podróże do Francji z Polski oraz innych krajów członkowski Unii Europejskiej, jak również Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu nie podlegają ograniczeniom; nie obowiązuje kwarantanna, nie ma konieczności okazywania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa;
* od dnia 18.01.2021 każda osoba od ukończenia 11 roku życia podróżująca do Francji spoza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zobowiązana do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR swojemu przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży; test musi być wykonany na 72 godziny przed przekroczeniem granic; przy wjeździe konieczne będzie podpisanie oświadczenia o braku symptomów zakażenia i poddanie się 7-dniowej kwarantannie; kwarantanna nie obowiązuje podróżnych przejeżdżających przez Francję tranzytem, bez zatrzymywania się na terenie kraju; w wyjątkowych przypadkach krajów, w których nie ma możliwości wykonania testu badanie zostanie wykonane po przyjeździe, a osoba poddana siedmiodniowej izolacji w miejscu wyznaczonym przez władze; przy przesiadce ze zmianą lotniska test jest wymagany, przy przesiadce bez opuszczania lotniska - test nie jest wymaganyGRECJA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (RT-PCR na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (kod QR)


* obowiązkowe uzyskanie kodu QR przez formularz na stronie - każda osoba musi mieć własny kod QR (także dziecko); kod przyjdzie na maila po północy w dniu wylotu; osoba bez kodu QR nie zostanie wpuszczona na pokład samolotu
* z dniem 03.10.2020 grecki rząd zacznie wymagać od przyjeżdżających z Polski negatywnego wyniku testów PCR; test będzie musiał być wykonany do 72 godzin przed przylotem / przyjazdem;  certyfikaty wyników testów RT-PCR powinny być napisane w języku angielskim i zawierać nazwisko oraz numer paszportu/numer identyfikacyjny podróżnego; laboratoria wykonujące badania RT-PCR powinny być: krajowymi laboratoriami referencyjnymi, krajowymi laboratoriami zdrowia publicznego lub prywatnymi, które są akredytowane przez odpowiednie krajowe organy akredytacyjne
* od 12.08.2020 wszystkie restauracje i bary (w tym hotelowe) są zamknięte od północy do 7 rano

kod QRinstrukcja
HISZPANIA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (RT-PCR lub TMA lub RT-LAMP na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (kod QR)


Hiszpania kontynentalna,
Baleary (Ibiza, Minorka, Majorka),
Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, La Palma, Teneryfa):
* wszystkie osoby podróżujące do Hiszpanii, w tym na Baleary i Wyspy Kanaryjskie zobowiązane są do posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR, ważnego 72 godziny przed przylotem; wynik musi być przedstawiony w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy; od dnia 10.12.2020 dopuszczane są także testy wykonane metodą TMA i RT-LAMP; dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z badań
osoby podróżujące tranzytem przez Hiszpanię, jeżeli nie będą opuszczać strefy międzynarodowej, nie muszą posiadać aktualnego wyniku testu;
* nadal sprawdzane będą kody QR i wykonywany pomiar temperatury ciała; informacja o wykonaniu testu znajdzie się w formularzu kontroli sanitarnej, po wypełnieniu którego generowany będzie kod QR (w razie problemów z wypełnieniem formularza elektronicznego honorowana będzie forma papierowa formularza); zarówno kody QR (lub w zastępstwie formularz papierowy) jak i wyniki testu powinny być sprawdzane przez personel przewoźnika przed wejściem na pokład samolotu lub statku;

Baleary
(Ibiza, Majorka, Minorka)
* dla Balearów obowiązkowo wypełniona deklaracja zdrowotna
* informujemy, że od 13.07.2020 władze Balearów wprowadzają obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, nawet jeśli jest zachowany dystans społeczny; nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia

kod QR

deklaracja (Baleary)

HOLANDIA / CURAÇAO

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h oraz antygenowy na 4h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (deklaracja zdrowia)


całe królestwo wraz z wyspami

* podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Królestwa Niderlandów samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży podpisane oświadczenie oraz negatywne wyniki dwóch testów: molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonanego do 72 godzin przed podróżą) oraz antygenowego szybkiego testu na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonanego do 4 godziny przed podróżą) - podróżujący samolotem powinni wykonać test na lotnisku i zarezerwować na to około 1 godziny;
* tranzyt - przesiadka drogą lotniczą, bez zalecenia odbycia kwarantanny, jest możliwa pod warunkiem przeprowadzenia jej w ciągu 48 godzin i nieopuszczania międzynarodowej strefy tranzytowej; obowiązek okazania negatywnych wyników testów dotyczy także pasażerów tranzytowych korzystających z transportu zbiorowego (samolot, pociąg, prom, autobus), nawet jeżeli nie opuszczają terminala holenderskiego lotniska lub dworca; obowiązek wykonania testów nie dotyczy podróżujących do Holandii autem osobowym;
* przewoźnicy wymagają od podróżnych posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego

Curaçao
* należy wypełnić online kartę imigracyjną przed wyjazdem na Curacao;
* w ciągu 48 godzin przed wylotem należy wypełnić i posiadać przy sobie wydrukowaną kartę lokalizacyjną

deklaracja zdrowia

karta imigracyjna plus karta lokalizacyjna (Curaçao)

IZRAEL

granica:ZAMKNIĘTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK


* do odwołania obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców na terytorium Izraela oraz terytoria podlegające Palestyńskiej Władzy Narodowej; zakaz nie obejmuje osób mających prawo pobytu w IzraeluJAMAJKA

granica:OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (rejestracja wjazdu na stronie)


* turyści podróżujący na Jamajkę muszą przed wjazdem przedstawić zezwolenie na podróż uzyskane na stronie https://travelauth.visitjamaica.com ; wniosek można składać w dowolnym momencie, najpóźniej 5 dni przed planowaną datą podróży; aby chronić turystów jak i mieszkańców wyspy wyznaczono dwie strefy bezpieczne dla podróżujących; pierwsza strefa to północny odcinek rozciągający się od Negril przez północne wybrzeże do Port Antonio; druga strefa zaczyna się na plaży Farquhar kończąc na zachód w Negril; hotele świadczące usługi w strefach turystycznych zostały przystosowane do przyjmowania klientów zgodnie z zaleceniami sanitarnymi; testy na COVID-19 dla obywateli Polski nie są wymagane

Visit Jamaicainstrukcja w przygotowaniu
KENIA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 96h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (kod QR, wiza tylko przez stronę eVisa)


* rząd kenijski opracował zestaw wytycznych w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego podróży samolotem i wjazdu do Kenii; wytyczne te zakładają m.in. konieczność korzystania z maseczki przez cały czas trwania lotu, okazanie przy wjeździe do Kenii negatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego na maksymalnie 96 godzin przed lotem, weryfikację temperatury ciała, obowiązkową kwarantannę dla części pasażerów; aktualna lista państw, z których podróżujący są zwolnieni z kwarantanny jest dostępna na stronie Kenya Civil Aviation Authority - kenijskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego; w dniu 08.08.2020 Polska została dodana do ww. listy - oznacza to, że osoby podróżujące z Polski, przy spełnieniu innych, wskazanych wyżej wymogów (okazanie negatywnego wyniku testu, brak symptomów COVID-19), będą zwolnione z kwarantanny przy wjeździe do Kenii;
* podróżujący do Kenii są zobowiązani do wypełnienia formularza elektronicznego Travelers Health Surveillance Form i okazania wygenerowanego kodu QR, który przyjdzie na maila
* od dnia 01.01.2021 rząd kenijski znosi możliwość zakupu wizy bezpośrednio na lotnisku; wizę należy zakupić na stronie http://evisa.go.ke/evisa.html, przed wejściem na pokład samolotu do Kenii; na stronie należy wypełnić stosowny formularz, załączyć zdjęcie i dokonać opłaty

Travelers Health Surveillance Form


eVisa
instrukcja

instrukcja
KUBA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (od 10.01.2021: RT-PCR na 72h przed wylotem)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji, ubezpieczenie z COVID-19, Karta Turysty - brak możliwości zakupu po przylocie)


* od dnia 10.01.2021 - wszyscy podróżujący będą zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem na Kubę; wynik musi być przedstawiony w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą lub kraj docelowy; nie zwalnia to jednak z obowiązku poddania się ponownemu testowi na lotnisku po przylocie; test taki jest współfinansowany przez rząd kubański, jednak część opłaty może zostać pobrana przez linię lotniczą, przy check-in, dlatego prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przewoźnika; osoby z pozytywnym wynikiem testu zostaną poddane kwarantannie; po wykonaniu testu, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie oczekuje na wynik, który zostanie przekazany w czasie nie dłuższym niż 24h od pobrania; należy także posiadać rozszerzone o zakres COVID-19 ubezpieczenie;
* każdy podróżny wjeżdżający na Kubę zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie KL/NNW, które swym zakresem obejmuje również ryzyka związane z COVID-19; weryfikacja odbywa się na lotnisku docelowym po wylądowaniu; pasażer, który nie wykupił ubezpieczenia wcześniej, jest zobowiązany do opłacenia odpowiedniej polisy na miejscu – koszt: 30 EUR/os.
* po przylocie na Kubę należy obowiązkowo wypełnić deklarację zdrowia, którą podróżni otrzymają na pokładzie samolotu lub na lotnisku po wylądowaniu;
* na lotnisku oraz podczas transferu autobusem lotnisko – hotel – lotnisko obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa maseczkąMALEDIWY

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie formularza elektronicznego)


* wszyscy goście muszą posiadać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19, wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wylotem na Malediwy, licząc od wizyty na pierwszym lotnisku; niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem;
* cały pobyt musi być zarezerwowany w jednym obiekcie; turyści mogą poruszać się tylko po wyspie, na której zarezerwowali pobyt; wycieczki na inne wyspy, do miasta Male lub Hulhumale są tymczasowo niedostępne;
* na 24 godziny przed wylotem z kraju podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza deklaracji zdrowia online (Traveller Health Declaration);
* na lotnisku odbywa się mierzenie temperatury - jeśli urzędnicy zauważą osobę z objawami mogącymi sugerować COVID-19 (nawet jeśli podróżny będzie miał ze sobą negatywny wynik testu PCR), mogą prosić o ponowne wykonanie testu przed wylotem; jeśli pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu; koszty takiego badania pokrywają podróżujący;
* w przypadku wykrycia wirusa u gości, zostaną oni przeniesieni do szpitala i poddani 14-dniowej kwarantannie (koszty takiego wydarzenia pokrywają podróżujący); mogą oni zostać również poddani izolacji w hotelowym pokoju (pod warunkiem, że hotel zgodzi się na takie rozwiązanie)

Traveller Health Declarationinstrukcja
MALTA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji)


* wszyscy podróżni udający się na Maltę mają obowiązek okazać służbom lotniskowym negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na maksymalnie 72 godzin przed planowanym wylotem; czas liczony jest od momentu pobrania próbek do godziny planowanego wylotu; dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim; dodatkowo, każdy z podróżnych może zostać poproszony o poddanie się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie; test wykonywany po wylądowaniu jest wykonany na koszt Rządu Malty, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godzinę; z obowiązku nie są zwolnione osoby, które poddały się szczepieniu na COVID-19, ani tzw. ozdrowieńcy
* obowiązkowo należy mieć wypełnioną deklarację zdrowotną;
* obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej i w biurach (zwolnione są dzieci poniżej trzeciego roku życia, osoby cierpiące na choroby układu oddechowego oraz osoby trenujące fizycznie);
* od 29.10.2020 do 01.12.2020 wszystkie bary i kluby zostaną zamknięte; dodatkowo wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania alkoholu w godzinach od 23 do 5 rano

deklaracja
wzór
MAROKO

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK


* z dniem 05.09.2020 władze marokańskie zmieniły zasady wjazdu cudzoziemców na terytorium Maroka - osoby posiadające potwierdzoną rezerwację hotelową lub zakwaterowanie turystyczne przy wjeździe do Maroka muszą okazać na granicy wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą (dzieci poniżej 11 roku życia są zwolnione z testu PCR)MAURITIUS

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 7 dni)
kwarantanna: TAK (14 dni)
inne procedury: BRAK


* rząd Mauritiusu podjął decyzję o otwarciu granic z dniem 01.10.2020; uprawnieni do wjazdu do kraju są obywatele Mauritiusu, rezydenci, osoby pracujące na wyspie oraz turyści planujący dłuższe pobyty; obowiązkowe jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie później niż 7 dni przed przylotem; test jest powtarzany w dniu przylotu, a następnie 7 i 14 dni po przylocie; obowiązkowa kwarantanna odbywa się w wyznaczonych hotelachMEKSYK

granica:OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (kod QR)


* podróżujący do Meksyku zobowiązani są do uzupełnienia formularza w formie online pod wskazanym linkiem: https://afac.hostingerapp.com/  w celu uzyskania kodu QR
* w poszczególnych stanach i miastach mogą obowiązywać różne restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz częstsze kontrole policyjne; wiele atrakcji turystycznych pozostaje zamkniętych;
* nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich; w przypadku pobytów turystycznych, paszport powinien być ważny przez minimum 6 miesięcy od daty wjazdu do Meksyku

Elektroniczna deklaracja zdrowiainstrukcja
NIEMCY

granica:OTWARTA / OGRANICZONY WJAZD (nie dotyczy tranzytu)
test COVID-19: NIE
kwarantanna: TAK (10 dni - nie dotyczy tranzytu)
inne procedury: TAK (wypełnienie formularza elektronicznego - nie dotyczy tranzytu)


* od dnia 24.10.2020 cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka; przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonać elektronicznej rejestracji podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de (strona jest dostępna w języku polskim); elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy tylko tych osób, które: przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin, przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych)
* od dnia 16.12.2020 zacznie obowiązywać na terenie kraju tzw twardy lockdown i będzie trwał co najmniej do dnia 10.01.2021; wprowadzenie dodatkowych obostrzeń ma na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnych; w dalszym ciągu możliwy jest tranzyt przez Niemcy; szczegóły dostępne na stronie MSZ
* tranzyt przez Niemcy jest dozwolony bez wcześniejszej rejestracji i bez kwarantanny; tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegów
* od dnia 23.01.2021 podróżujący z lotnisk na terenie Niemiec lub z przesiadką na jednym z niemieckich lotnisk będą zobowiązani do używania maseczek medycznych (FFP2, KN95, N95 lub maseczek chirurgicznych) na terenie terminala
 


OMAN

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na lotnisku w Omanie - bezpłatnie)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie formularza elektronicznego, aplikacja mobilna)


* począwszy od dnia 09.12.2020 obywatele RP mogą przebywać na terytorium Omanu przez 10 dni w ramach ruchu bezwizowego (wymagane przedstawienie przez podróżnego rezerwacji hotelowych, ubezpieczenia zdrowotnego i biletu powrotnego) - podróżni otrzymują na lotnisku bezpłatną wizę jeśli spełniają następujące warunki: pobyt nie będzie dłuższy niż 10 dni, paszport mają ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z Omanu, posiadają ważny bilet powrotny, mają potwierdzenie zakwaterowania w hotelu (dokument podróży), posiadają międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne obejmujące pokrycie kosztów opieki w razie zachorowania na COVID-19, dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza elektronicznego Travel Registration Form (TRF) w celu wykonania testu PCR po przylocie do Omanu w koszcie 25 OMR (równowartość około 240 zł), ściągną na telefon aplikację Tarassud+;
* w miejscach publicznych sprawdzana jest temperatura; obowiązuje również nakaz noszenia maseczek

Travel Registration Form (TRF)instrukcja w przygotowaniu
PANAMA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR lub antygenowy na 48h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie formularza elektronicznego)


* przy wjeździe podróżni powinni posiadać negatywny wynik testu PCR lub na przeciwciała (antygenowy) na obecność COVID-19, wykonanego najpóźniej na 48 godzin przed przylotem; podróżni nie posiadający badania zostaną poddani szybkiemu testowi na swój koszt (w wysokości 50 USD);
* przed odprawą wszyscy przybywający podróżni będą musieli wypełnić elektroniczne oświadczenie, podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony sanitarnej wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia Panamy oraz potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakiejkolwiek choroby układu oddechowego); formularz dostępny jest na stronie: https://www.panamadigital.gob.pa/Registro

Panamá Digitalinstrukcja w przygotowaniu
PORTUGALIA / MADERA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK / NIE (Portugalia kontynentalna: brak testu, Madera: RT-PCR na 72h lub na lotnisku na Maderze - bezpłatnie)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (Madera: wypełnienie formularza elektronicznego)


kontynentalna:
* w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu;
* po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna

Madera:
* od 01.07.2020 wymagany negatywny wynik testu PT-PCR na COVID-19;
można go uzyskać na dwa sposoby:
1) wykonać test w Polsce na własny koszt nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem i podpisać specjalną deklarację;
2) poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie; test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godzinę; po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko, udaje się transferem (który ma w cenie w ramach umowy) do zarezerwowanego przez siebie hotelu i tam oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od wykonania testu (nie dotyczy osób, które wykupiły sam przelot – osoby te na własną rękę udają się do zaplanowanego przez siebie miejsca pobytu); obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia;
osoby, które uzyskały wynik pozytywny lub niejednoznaczny podlegają kwarantannie aż do momentu uzyskania wyniku negatywnego; kwarantanną objęte są także osoby przebywające z nimi w pokoju hotelowym; okres kwarantanny może przekroczyć planowany okres pobytu na Maderze;
* podróżni udający się na Maderę, którzy w przeciągu ostatnich 90 dni przeszli COVID-19 (ozdrowieńcy) oraz ci, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki i od drugiej dawki minęło co najmniej 7 dni, są zwolnieni z testów PCR po okazaniu dokumentu (w j. angielskim lub j. portugalskim) potwierdzającego przyjęcie szczepionek lub przebycie choroby

* dodatkowo na 24-48 godzin przed przybyciem na Maderę podróżni powinni wypełnić formularz Madeira Traveler Registration
* od dnia 13.01 do 31.01.2021 na terenie Madery zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia mające na celu zwalczanie choroby: od poniedziałku do piątku - obowiązkowa godzina policyjna między godziną 19:00 a 5:00, od soboty do niedzieli i święta - obowiązkowa godzina policyjna między godziną 18:00 a 5:00; restauracje poza hotelami: w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) restauracje otwarte do 18:00, a od 18:00 do 22:00 możliwe zamawianie posiłków z dostawą do domu, w weekendy (sobota, niedziela i święta) restauracje otwarte do 17:00, po tej godzinie nie ma możliwości zamówienia posiłków na wynos

Madeira Traveler Registration
instrukcja
SŁOWACJA

granica:OTWARTA / OGRANICZONY WJAZD do 07.02.2021 (nie dotyczy tranzytu do 8h)
test COVID-19: TAK (RT-PCR na 72h - nie dotyczy tranzytu do 8h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK


* od dnia 16.11.2020 obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie (testy wymagane do 24.01.2021)
* z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego
* obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji do innego kraju UE w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych; w przypadku tranzytu nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19SZWAJCARIA

granica:OTWARTA
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK

* od dnia 19.12.2020 osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie będą podlegać kwarantannie; o obowiązku kwarantanny decyduje data wjazdu na terytorium Szwajcarii, co oznacza, że osoby, które do Szwajcarii przyjechały z Polski pomiędzy 14.12 a 18.12.2020 są zobowiązane rozpoczętą w tym okresie 10-dniową kwarantannę dokończyćTANZANIA / ZANZIBAR

granica:OTWARTA
test COVID-19: NIE (test wymagany tylko w przypadku linii rejsowych)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wiza na lotnisku w Tanzanii / na Zanzibarze - 50 USD)


* brak kwarantanny dla przyjeżdżających, obowiązuje jednak pomiar temperatury ciała na lotnisku, noszenie maseczek, zachowanie dystansu i odkażanie rąk;
* zgodnie z wytycznymi tanzańskiego resortu zdrowia z 05.08.2020, wszystkich podróżujących do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, w tym powracających do niej stałych mieszkańców/rezydentów, obowiązywać ma okazanie przy wjeździe do Tanzanii zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność COVID-19, jeżeli ich kraj lub linia lotnicza wymaga takiego zaświadczenia jako warunku podróży; po przylocie do Tanzanii osoby przybywające z pozostałych krajów, a wykazujące symptomy związane z COVID-19, będą dodatkowo sprawdzane i mogą zostać poddane badaniu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 z zastosowaniem metody RT-PCR

Loty powrotne przez Dubaj:
* pasażerowie podróżujący z Tanzanii liniami Emirates i Fly Dubai muszą okazać wydrukowaną kopię zaświadczenia o ujemnym wyniku testu PCR na obecność COVID‑19 wystawionego tylko przez jedno z wymienionych poniżej laboratoriów zatwierdzonych przez lokalny rząd; test musi zostać przeprowadzony w ciągu 96 godzin przed wylotem; musi to być oficjalne i wydrukowane zaświadczenie – wiadomości SMS i elektroniczne dokumenty nie są akceptowane; po przybyciu do Dubaju pasażerowie będą również poddawani testom PCR w kierunku COVID‑19TUNEZJA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK / NIE (RT-PCR na 72h - nie dotyczy wyjazdów zorganizowanych na lotach czarterowych)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji, kod QR)


* obowiązkowe jest wypełnienie elektronicznego formularza wjazdowego, po uzupełnieniu którego wygenerowany zostanie kodu QR, który należy wydrukować, podpisać i posiadać przy sobie; wymagana jest 1 sztuka na osobę (na cały pobyt; dotyczy także dzieci)
* obowiązkowe wypełnienie deklaracji zdrowia;
* turyści przylatujący do Tunezji lotem czarterowym w ramach wyjazdu zorganizowanego przez biuro podróży zwolnieni są z obowiązku okazania zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR jak również z kwarantanny; warunkiem jest wykupienie pakietu lot + transfer + hotel;
* turyści przylatujący do Tunezji lotem rejsowym w ramach wyjazdu zorganizowanego przez biuro podróży muszą okazać zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR (wykonanego na maksymalnie 72 godziny przed wyjazdem i na maksymalnie 120 godzin przed wjazdem do Tunezji) zwolnieni są z obowiązku kwarantanny; w tym przypadku niezbędne jest okazanie opłaconego vouchera;
* wycieczki fakultatywne (muzea, atrakcje turystyczne, obiekty historyczne) są organizowane przez touroperatorów zgodnie z zasadami Protokołu Sanitarnego; osoby, które samodzielnie chciałyby opuścić hotel mogą to uczynić poprzez wykonanie testu na COVID-19 (na własny koszt) od szóstego dnia pobytu
* na Djerbie został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej (wszędzie poza hotelem); dodatkowo zabronione jest opuszczanie hotelu w godzinach 21:00-05:00 – obostrzenie to nie dotyczy realizacji transferu: lotnisko-hotel-lotnisko, który zawarty jest w umowie

kod QR

deklaracja

Protokół Sanitarny

instrukcja

wzór
TURCJA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (PCR na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji)


* w dniu 25.12.2020 turecki minister zdrowia ogłosił, że począwszy od dnia 28.12.2020 każdy pasażer, który przybędzie do Turcji drogą powietrzną i od dnia 30.12.2020 każdy kto przekroczy granicę drogą lądową, będzie zobowiązany do okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin, w przeciwnym razie nie będzie mógł wjechać do kraju; zaświadczenie powinno zostać przedstawione w języku angielskim; nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia; wymóg posiadania testu będzie obowiązywać do 01.03.2021
* obowiązkowo wypełniony formularz wjazdowy (numer miejsca w samolocie dopisujemy po odprawie)
* wizy dla Polaków zostały zniesione z dniem 02.03.2020
* w Turcji obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. hotele, sklepy, centra handlowe, banki, supermarkety, szpitale, kościoły itp.) oraz w środkach transportu publicznego; nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem kary; w przypadku wylotów do Bodrum lub Dalaman obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich miejsc publicznych (również w przestrzeni otwartej)

formularzwzór
WĘGRY

granica:ZAMKNIĘTA (możliwy tranzyt na określonych warunkach)
test COVID-19: NIE
kwarantanna: NIE
inne procedury: BRAK


* od 01.09.2020 cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu pobytu; cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19
* cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19; dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest: wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraju docelowego, gwarancja wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie jego podróży, spełnienie warunków kodeksu kontroli granicznej Schengen; w ruchu osobowym tranzytowym przejechać przez terytorium Węgier można tylko wyznaczonymi trasami: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfoWIELKA BRYTANIA

granica:OTWARTA / OGRANICZONY WJAZD (zakaz lotów do 13.01.2021)
test COVID-19: NIE
kwarantanna: TAK (10 dni)
inne procedury: TAK (wypełnienie formularza elektronicznego)


* od dnia 03.10.2020 wszyscy przyjeżdżający z Polski do Anglii i Szkocji podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu; obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem;
wyjątki od obowiązku kwarantanny: osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa;
* obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego, tzw. Public Health Passenger Locator Form; formularz należy wypełnić na stronie brytyjskiego rządu najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii
* od dnia 06.01.2021 na terytorium całej Anglii obowiązuje jednolity system obostrzeń, zgodnie z którym m.in. można wyjść z domu tylko w ograniczonych przypadkach, sklepy i obiekty nie oferujące niezbędnych produktów lub usług mogą operować tylko w trybie dostawczym lub click-and-collect, a restauracje, bary, puby w trybie dostawczym lub na wynos; zakazane są wszelkie podróże, poza wykonywanymi w celach wyższej konieczności (essential travel); nie można również nocować poza domem (poza wyjątkami); pełna lista obostrzeń znajduje się na stronie Ambasady RP w Londynie

Public Health Passenger Locator Form
WŁOCHY

granica:OTWARTA (stoki zamknięte do 15.02.2021)
test COVID-19: TAK (RT-PCR lub antygenowy na 48h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (autodeklaracja oraz rejestracja wjazdu na stronie lub kod QR - w zależności od regionu)


* osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski w dniach 16.01-05.03.2021 zobowiązane są do przedstawienia autodeklaracji oraz  negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch; w razie braku testu obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie;
ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną; bieżące informacje można znaleźć na stronach poszczególnych regionów

wszystkie regiony:
* wszyscy pasażerowie muszą wypełnić formularz deklaracji przed wejściem na pokład, niezależnie od miejsca docelowego;

Kalabria
* obowiązkowa rejestracja wjazdu przez formularz na stronie

Sardynia
* obowiązkowe uzyskanie kodu QR przez formularz na stronie - każda osoba musi mieć własny kod QR (także dziecko)

Sycylia
* obowiązkowa rejestracja wjazdu przez formularz na stronieautodeklaracja

formularz (Kalabria)

kod QR (Sardynia)

formularz (Sycylia)
instrukcja (Kalabria)

instrukcja (Sardynia)

instrukcja (Sycylia)
WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

granica:OTWARTA
test COVID-19: TAK (RT-PCR lub antygenowy na 72h)
kwarantanna: NIE
inne procedury: TAK (wypełnienie deklaracji)


* od dnia 12.10.2020 regularne połączenia lotnicze oraz ruch morski z Republiką Zielonego Przylądka są stopniowo wznawiane; osoby przyjeżdżające na terytorium Republiki Zielonego Przylądka są zobowiązane okazać negatywny wyniku testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż na 72 godziny przed wylotem, a także wypełnić formularz lokalizacyjny; na lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne;
zaświadczenie (koniecznie w języku angielskim lub portugalskim) potwierdzające negatywny wynik testu na COVID-19 należy okazać przy zakwaterowaniu w hotelu; akceptowane będą wyniki testów antygenowych
* przed rozpoczęciem podróży należy wypełnić i wydrukować formularz zdrowia
* klienci przybywający na Wyspy Zielonego Przylądka, u których zostaną stwierdzone objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 (gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) będą mieli wykonywany test na COVID-19 na własny koszt w cenie 100 EUR za test RT-PCR lub ok. 20 EUR za test antygenowy; osoby oczekujące na wynik testu przebywają w izolacji, w certyfikowanym ośrodku wskazanym przez służby sanitarne Wysp Zielonego Przylądka
* podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dystansu (2 metry), ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, dostęp do urzędów, a także działalność punktów usługowych, restauracji, barów etc

Lista krajów do których możemy podróżować:

stan na dzień: 28.12.2020
Destynacja
Kwarantanna
Testy na obecność COVID-19 / Informacje dodatkowe
Albania
NIE
NIE
Austria
TAK
NIE
Bułgaria
NIE
NIE
Chorwacja
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR wystawionego
najwcześniej na 48 godzin przed wjazdem

Cypr 7)
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR
wystawionego najwcześniej na 72 godziny przed wylotem
Czarnogóra 1)
NIE
NIE
Czechy
NIE
TAK
Dania 5)
TAK
TAK
Egipt
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR
wystawionego najwcześniej na 72 godziny przed wylotem -
koszt testu pokrywają niektórzy touroperatorzy
Emiraty Arabskie / Dubaj 8)
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR
wystawionego najwcześniej na 96 godzin przed wylotem
Francja
NIE
NIE
Grecja
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR
wystawionego najwcześniej na 72 godziny przed wjazdem
Hiszpania
NIE
TAK (całe królestwo Hiszpanii od 23.11.2020) - wymagany negatywny wynik testu PCR wystawionego najwcześniej na 72 godziny przed wylotem
Irlandia
NIE 2)
NIE
Jamajka
NIE
NIE
Kuba
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR
wystawionego najwcześniej na 48 godzin przed wylotem -
koszt testu pokrywa rząd kubański
Malta
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu PCR wykonany na 72 godziny przed wylotem - dotyczy tylko wylotów z lotnisk w Gdańsku i Krakowie
Niemcy
TAK 10)
TAK 10)
Norwegia
TAK 6)
TAK
Portugalia / Madera
NIE
TAK (tylko Madera) - wymagany negatywny wynik testu PT-PCR
wystawionego w Polsce najwcześniej na 72 godziny przed
wylotem lub wykonany na lotnisku po przylocie i oczekiwanie
w hotelu 12 godzin na wynik - koszt testu pokrywa rząd Madery
Słowacja
NIE
TAK - wymagany negatywny wynik testu RT-PCR (w godzinach od 1.00 do 5.00 w nocy powyższe zaświadczenie nie jest wymagane)
Słowenia
TAK 3a)
TAK 3b) - wymagany negatywny wynik testu RT-PCR
wystawionego nie wcześniej niż na 36 godzin przed wjazdem

Szwajcaria
NIE
NIE
Szwecja
NIE
NIE
Tunezja
NIE
TAK (nie dotyczy wyjazdów organizowanych przez biura podróży)
wymagany negatywny wynik testu PCR
wystawionego najwcześniej na 72 godziny przed wylotem
Turcja
NIE
NIE
Wielka Brytania
TAK 9)
NIE
Włochy 4)
TAK
TAK

Uwagi do tabeli
1) Czarnogóra / zakaz podróży nie dotyczy wyjazdu drogą lądową - oferty autokarowe, z dojazdem własnym oraz lotów wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia o zakazie lotów z dnia 31.08.2020 r.; zakaz podróży dotyczy lotów rejsowych / tanimi liniami
2) Irlandia / nie ma kwarantanny ale obowiązuje ograniczenie ruchu na 14 dni, jeśli przyjazd do Irlandii nastąpi z miejsca, które nie znajduje się na zielonej liście COVID-19 - nie ma obowiązku pozostać w kraju przez 14 dni; należy jednak przestrzegać porad dotyczących zdrowia publicznego przez czas pobytu w Irlandii; zieloną listę można sprawdzić na stronie: gov.ie
3a) Słowenia / w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej od 21 sierpnia 2020 r. Polska ponownie znalazła się na tzw. "żółtej liście"; oznacza to, iż naszych obywateli, którzy chcieliby na terytorium Słowenii pozostać dłużej niż 12 godzin (poza ściśle określonymi wyjątkami), obowiązuje 14-dniowa kwarantanna; obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób w tranzycie (w tym również tych przybywających z krajów znajdujących się na tzw. "czerwonej liście"), jeżeli ich pobyt na terytorium Słowenii nie przekracza 12 godzin
3b) Słowenia / obywatele RP posiadający potwierdzoną rezerwację (dokonaną przed 21.08.2020), mogą przyjechać do Słowenii pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19 (RT-PCR), który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen
4) Włochy / Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski:
do 9.12 brak obostrzeń, obowiązek przedstawienia autodeklaracji;
10.12-20.12 obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; w razie braku testu obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie;
21.12-06.01 obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie;
07.01- 15.01 obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; chyba, że przebywało się na terytorium Polski w dniach 21.12-06.01, wtedy również przyjeżdżając do Włoch należy poddać się 14-dniowej kwarantannie.
Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną.
5) Dania / wjazd do Danii możliwy jedynie dla krajów znajdujących się na żółtej liście; lista aktualizowana jest w każdy czwartek o godz. 16.00 i można ją znaleźć na stronie: Danish Police Politi
6) Norwegia / od dnia 15 sierpnia 2020 roku Polska została zaliczona do krajów "czerwonych", w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów; oznacza to obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii; lista państw aktualizowana jest co 14 dni i można ją znaleźć na stronie: NIPH
7) Cypr / kraje są podzielone na 3 kategorie, na podstawie kryteriów epidemiologicznych i danych: kategoria A, kategoria B i wszystkie inne kraje nienależące do kategorii A lub B (sklasyfikowane jako kategoria C); kategoryzacja krajów jest dostępna w CyprusFlightPass i jest co tydzień zmieniana, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej; pasażerowie z krajów kategorii A proszeni są jedynie o podanie pewnych konkretnych informacji i deklaracji; pasażerowie z krajów kategorii B i C będą musieli: zostać poddani testowi na obecność Covid-19 w certyfikowanym laboratorium, w ciągu 72 godzin przed ich wyjazdem, i uzyskać świadectwo potwierdzające wynik negatywny badania a także dostarczyć konkretne informacje i deklaracje
8) Zjednoczone Emiraty Arabskie / Ministerstwo Spraw Zagranicznych usunęło dany kraj z wykazu krajów, do których obowiązuje zakaz lotów w związku z wprowadzeniem przez rząd tego kraju rozwiązań gwarantujących, że na pokłady samolotów będą wpuszczani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu PCR.
9) Wielka Brytania / w dniu 01.10.2020 brytyjski rząd ogłosił, że ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa, Polska zostaje usunięta z listy tzw. "korytarzy podróży" od soboty, 3 października od godz. 4:00 rano; oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Anglii i Szkocji z Polski od 3 października będą podlegać obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu; obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem; pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się na stronie GOV.UK
10) Niemcy / od dnia 24.10.2020 teren całej Polski został uznany za obszar podwyższonego ryzyka; przy podróży do Niemiec należy liczyć się z obowiązkiem wykonania testu na obecność koronawirusa oraz przebywania w 14-dniowej kwarantannie; obowiązek nie dotyczy podróży tranzytowych czyli przejazdu drogą lądową, przesiadki na niemieckim lotnisku lub lądowania na niemieckim lotnisku i dalszego transportu drogą lądową; w trakcie podróży tranzytowej nie ma obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu PCR lub wykonania testu na obecność koronawirusa; podczas podróży tranzytowej przez Niemcy należy unikać kontaktu z innymi osobami Lista krajów objętych zakazem lotów:
(ostatnie rozporządzenie z 7 stycznia 2021 - do 13 stycznia 2021)

Z Dziennika Ustaw z dnia 05.01.2021 / treść rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym z dnia 05.01.2021 /

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:

§1.1. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących  loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

2.Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu  ustawy  z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach  ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

§2. Rozporządzenie traci moc z dniem 13 stycznia 2021 r.
§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.


Maseczki:

Przypominamy, że cały czas obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych (np. centra handlowe, banki, supermarkety, szpitale, kościoły itp.). Nieprzestrzeganie tego nakazu grozi bardzo często nałożeniem mandatu.


Ważne informacje dotyczące COVID-19:

Aktualne zasady i ograniczenia w dobie pandemii COVID-19Koronawirus: informacje i zalecenia (MSZ)
Aktualne informacje dotyczące ograniczeń w podróżach do UERe-open EU
Lista laboratoriów, które przeprowadzają testy na COVID-19
Laboratoria - PL (MSZ)
Lista państw z najwyższą liczbą przypadków COVID-19
Koronawirus: podróże za granicę (MSZ)
European Centre for Disease Prevention and Control
ECDC
Koronawirus - testy, kwarantanna - pytania i odpowiedzi
GOV.PL


 
ZADZWOŃ
infolinia: 801 000 701
tel.kom: 71 340 50 50
Zostaw nr - oddzwonimy
ODWIEDŹ NAS
Nasi doradcy pomogą Państwu
w doborze najlepszej oferty
Odwiedź nasz salon
KONTAKT
Nasi konsultanci chętnie
odpowiedzą na pytania
Napisz do nas
Opublikowane na stronach www.traveliada.pl ceny lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
OFERTA
DNIA
PROMOCJE